Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban

Đọc thêm

Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 3.7 Phụ lục số 3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI …

Đọc thêm

Số: 2525/LĐTBXH-KHTC. V/v thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định và việc trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ. Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016. Kínhgửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Đọc thêm

Các bác cho em hỏi chút: 1. Em đã đọc trong một tài liệu viết như sau: - Trong phân tích tài chính thì Khấu hao tài sản cố định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Thuế thu nhập doanh nghiệp theo công thức sau: + LNTT = DT - CP (CP biến đổi + …

Đọc thêm

Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực ... 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần cẩu 10 20 C - Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm 1. Thiết bị đo lường, thử 6 ...

Đọc thêm

Thời gian khấu hao đối với máy vi tính, thiết bị văn phòng, xe nhẹ và thiết bị xây dựng là năm năm. Thời gian khấu hao đối với đồ nội thất văn phòng và các tài sản linh tinh là bảy năm. Thời gian khấu hao đối với bất động sản nhà ở là 27,5 năm. Thời gian khấu

Đọc thêm

Ví dụ 3: Công ty mua IT mua một máy móc thiết bị X giá trị 60.000.000 dùng cho hoạt động sản xuất. Khung khấu hao dành cho Máy móc thiết bị, công tác khác từ 5 năm đến 12 năm. Áp dụng theo phương pháp khấu hao đường thẳng chọn khung 5 năm ta có:

Đọc thêm

Cách tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh như sau: Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng (%): (1/4) x = 25%. Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh ( t = 4) : 25% x 2 = 50%. Mức …

Đọc thêm

Mức hao mòn này tỷ lệ thuận với thời gian và. cường độ sử dụng Máy móc, thiết bị. Sù hao mòn này làm cho máy móc, thiết bị mất dần những thuộc tính. kinh tế kỹ thuật của nó, do đó làm mất dần giá trị của máy móc, thiết bị dẫn. đến giảm giá trị của chúng. C ...

Đọc thêm

1. Định mức xây dựng file excel Công ty xây dựng Phúc Khang xin chia sẻ File excel đầy đủ các thông tin hỗ trợ khách hàng tra cứu định mức xây dựng 2. Định mức xây dựng là gì? Định mức xây dựng (tiếng Anh là Construction Norm) là quy định về mức độ hao phí cần thiết của vật liệu, máy móc và nhân công để ...

Đọc thêm

Trả lời: Việc xác định chi phí xây dựng, chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu ...

Đọc thêm

4. Ví dụ về việc khấu hao TSCĐ theo tỷ lệ % các công trình xây dựng Tháng 01/2015 Tại công ty A có tổng giá trị khấu hao là: 27.875.214, trong đó giá trị khấu hao cho công trình xây dựng là: 18.008.547. Biết rằng trong tháng 1 công ty A xây dựng hai công

Đọc thêm

8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh 10 20 9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác 5 15 10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm 7

Đọc thêm

Ví dụ: em mua (máy móc thiết bị) phục vụ sản xuất trị giá 100 triệu, giả sử theo quy định khấu hao là 5 năm => tỷ lệ 20%/năm như vậy mỗi tháng em phải đưa vào "Tổng" giá thành sản phẩm 1.666.666 đồng (nếu sx 1.000 sp thì giá thành mổi sản phẩm "chịu

Đọc thêm

Khi tính khấu hao, chi phí ban đầu nên bao gồm chi phí giao hàng và khởi động, bao gồm vận chuyển, thuế bán hàng và lắp ráp ban đầu. Tuổi thọ thiết bị được sử dụng để tính khấu hao phải tương ứng với tuổi thọ kinh tế hoặc hữu ích dự kiến của thiết bị. Trong ...

Đọc thêm

Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng _____ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ nghị định số 15-CP ngày 02/5/1993 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các ...

Đọc thêm

Với 3 đề xuất nêu trên, có thể hình dung được một "quy trình" tính toán chi phí thiết bị trong TMĐT gồm 3 bước sau: Bước 1: Nhận dạng thiết bị (theo những tiêu chí được quy định) để xác định thiết bị các loại của dự án đầu tư xây dựng. Bước 2: Phân loại ...

Đọc thêm

Chào các bạn! Tôi đang kiểm tra cho 1 dự án do 2 nhà thầu TV lập. Có 1 vấn đề mà tôi ko biết xử lý như thế nào về cách tính khấu hao đành gửi cho các bạn: 1. Nhà thầu TV1: Danh mục khấu hao như sau - Vốn xây lắp. - Vốn thiết bị. - Chi …

Đọc thêm

thiết bị ngành xây dựng. Với đà phát triển như hiện tại, Thiết Bị TBS đang dần hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp thiết bị xây dựng thuộc top 10 quốc gia, và mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng xây dựng Việt Nam. Giúp cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc ...

Đọc thêm

Tỷ lệ % thuế TNDN được áp dụng như sau: đối với giá trị máy móc thiết bị 45 triệu USD: 1%; đối với giá trị hoạt động xây dựng, lắp đặt 15 triệu USD: 2%; đối với giá trị các dịch vụ còn lại (dịch vụ bảo hành, thiết kế, dịch vụ giám sát, hướng dẫn lắp đặt, dịch vụ

Đọc thêm

Công thức khấu hao hàng năm Trong đó : Tỷ lệ khấu hao nhanh xác lập theo công thức sau Tỷ lệ khấu hao nhanh ( % ) = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x thông số kiểm soát và điều chỉnh Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường

Đọc thêm

- Chi phí khấu hao: Là khoản chi phí hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Đọc thêm

Bên điều chuyển máy có Công văn trả lời là máy này đã hết khấu hao và họ tạm tính bằng 20% giá trị máy mua mới. - Sau đó em duyệt cũng tạm tính chi phí thiết bị bằng 20% giá trị máy mới, và các chi phí tính theo tỷ lệ % ăn theo giá máy mới.

Đọc thêm

2. Cách xác định thời gian khấu hao máy móc, thiết bị. 2.1. Thời gian khấu hao máy móc, thiết bị theo phương pháp đường thẳng. – Một trong những cách khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất chính là khấu hao đường thẳng. Đây được xem là cách tính toán khấu hao nhanh nhất ...

Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BXD ngày 11 tháng 1 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 1. Tập định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng này được cụ thể ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới